Broker ubezpieczeniowy to niezależny mediator pomiędzy klientami (firmami), a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, świadczący usługi na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz działalności ubezpieczeniowej. Często brokerów określa się mianem adwokata ubezpieczeniowego. Do najważniejszych obowiązków brokera należą analiza rynku ubezpieczeniowego na zlecenie klienta, przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego, negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków zakupu produktu ubezpieczeniowego oraz bieżąca kontrola i obsługa zawartych przez klienta umów ubezpieczeniowych. Wszystkie wymienione powyżej usługi znacznie ułatwiają klientom wybór najlepszego produktu ubezpieczeniowego. Korzystanie z działalności brokera ubezpieczeniowego prowadzi także do znacznej oszczędności czasu niezbędnego do bieżącej kontroli płatności składek oraz interpretacji przepisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Jednak najistotniejszym jest fakt, że broker ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Klienta (firmy) oraz reprezentuje jego interesy a nie interesy firmy ubezpieczeniowej.

Korzyści z wyboru Domu Brokerskiego Polfinance:
1. Czas – czas przeznaczony na analizę ofert i warunków ubezpieczeń, możesz poświęcić na inne zajęcia przynoszące Ci dochody. Nie musisz samodzielnie przeprowadzać czasochłonnej procedury wyboru spośród wielu ofert ubezpieczeniowych.
2. Wiedza - nasze doświadczenie przy likwidacji szkód, przypadki innych klientów sprawiają, że wiemy jaki projekt ubezpieczeń zaproponować i jakie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia warto zmienić, wykreślić lub dołożyć.
3. Cena ubezpieczenia – istnieje duże prawdopodobieństwo, że jako nabywca hurtowy wynegocjujemy dla Ciebie lepszą cenę.
4. Analiza ofert - wszystkie oferty, zebrane w syntetycznej czytelnej formie porównania, plus rekomendacja którą ofertę wybrać i dlaczego, wliczona jest w usługę.
5. Szkody – integralną częścią naszej obsługi brokerskiej, jest pomoc przy likwidacji szkód – pisma, odpowiedzi do Zakładu Ubezpieczeń itp.
6. Cena usługi – czynności brokerskie wykonywane są zazwyczaj dla Ciebie nieodpłatnie. Koszty pokrywa wybrany przez Ciebie zakład ubezpieczeń.
7. Obsługa w trakcie roku – po zawarciu polis jesteś pod stałą opieką naszych specjalistów, którzy czuwają nad całością portfela polisowego oraz przypominają o terminowej płatności rat i wznowień.