Bezpłatny audyt

Prowadzenie negocjacji

Analiza i ocena

którego celem jest dokonanie dokładnej analizy i oceny stanu faktycznego ochrony ubezpieczeniowej. Identyfikacja występujących ryzyk ze szczególnym uwzględnieniem profilu działalności prowadzonej przez Klienta. Audyt stanowi podstawę do opracowania Programu Ubezpieczeniowego. oraz podejmowanie ustaleń z Ubezpieczycielami w celu przygotowania Programu w zakresie ubezpieczenia pracowników i majątku przedsiębiorstwa Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem warunków, które odpowiadają potrzebom Klienta. uzyskanych warunków ubezpieczenia od zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacja

Bezpłatna pomoc

Obsługa prawna

najbardziej dopasowanego do potrzeb Klienta Programu Ubezpieczeniowego w kompleksowej obsłudze likwidacji szkód w postępowaniach likwidacyjnych przed zakładem ubezpieczeń. dla naszych Klientów w sytuacjach spornych z Ubezpieczycielami. Zapewniamy pomoc radców, prawników, specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń współpracujących z Domem Brokerskim Polfinance:

- Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Serei (strona www)

- Kancelaria Prawnicza VERBIS (strona www)

Marketing ubezpieczeniowy

Profesjonalne doradztwo

Usługi szkoleniowe

ocena i badanie rynku ubezpieczeniowego, ocena standingu finansowego i kapitałowego zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych przez nie produktów ubezpieczeniowych. przez dwanaście miesięcy w roku w dziedzinie identyfikacji ryzyk, optymalizacji kosztów ubezpieczeń, dopasowania programów ubezpieczeniowych do aktualnej sytuacji firmy. seminaryjne i edukacyjne dla pracowników Klienta w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej.