Ubezpieczeniach rolnych (w tym dotowanych)

Ubezpieczeniach flot pojazdów (m. in. OC, AC, KR, TRUCK ASSISTANCE, NNW)

Ubezpieczeniach transportowych (m.in. OCP, OCS, Cargo) 

Ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej firm

Ubezpieczeniach D&O (odpowiedzialność cywilna członków władz spółek)

Ubezpieczeniach finansowych (gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia należności)

Ubezpieczeniach życiowych (grupowe ubezpieczenie pracowników)

Ubezpieczeniach majątkowych

Ubezpieczeniach wszystkich ryzyk budowy i montażu