Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń dla firm.

Transportowe

Floty – OC, AC, NNW, ASS, TRUCK ASS,
OCP, OCS, CARGO,
OCPD do licencji.

Mienie

Budynki i budowle, maszyny i urządzenia, utraty zysku, sprzęt elektroniczny, all risk, ryzyka nazwane.

Odpowiedzialność cywilna

Ogólna deliktowa i kontraktowa, zawodowa, D&O, pod kontrakty.

Grupowe

Pracowników na życie i zdrowie, NNW oraz kosztów leczenia, ubezpieczenia zdrowotne.

Budowy i Montażu

CAR/EAR, rzeczowe, OC, błędy projektu.

Finansowe

Gwarancje ubezpieczeniowe, kredytu kupieckiego/ należności.

Rolne

Uprawy z dotacją, maszyny rolne, zwierzęta w gospodarstwie, OC rolnika i budynków w gospodarstwie.

Pozostałe

Wszystkie inne, np. karno-skarbowe, sprzeniewierzenia, cyber risk, itp.

Specjalizujemy się między innymi w ubezpieczeniach dla firm transportowych, ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz zawodowych a także ubezpieczeniach mienia przedsiębiorstw. Ponadto posiadamy duże doświadczenie w negocjacjach ofert dla firm w zakresie ubezpieczeń grupowych – zarówno pracowniczych na życie jak i zdrowotnych, zapewniających prywatną opiekę medyczną. Bardzo dobrze rozumiemy specyfikę ubezpieczeń rolnych – upraw, zwierząt i maszyn rolniczych.

Scroll to Top