Podstawowe definicje: Kluczowe pojęcia w świecie ubezpieczeń.

W dzisiejszym artykule omówimy kluczowe definicje i terminy, które stanowią fundamenty w świecie ubezpieczeń. Pomogą one Tobie w zrozumieniu wielu istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniami. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką ubezpieczeń lub chciałbyś po prostu zrozumieć podstawowe pojęcia, to jesteś we właściwym miejscu. Rozpocznijmy naszą podróż w głąb tego fascynującego świata.

1. Ubezpieczyciel: Ubezpieczyciel to instytucja lub firma oferująca ubezpieczenia. Jest to strona, która udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek różnych ryzyk w zamian za zapłatę składki.

2. Ubezpieczający: Ubezpieczający to osoba lub firma, która nabywa polisę ubezpieczeniową od ubezpieczyciela. To klient, który kupił ochronę ubezpieczeniową dla siebie lub swojej firmy. Z reguły ( z pewnymi wyjątkami) ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki, jest on także właścicielem polisy.

3. Ubezpieczony: Ubezpieczony to osoba lub firma, której mienie jest objęte ubezpieczeniem. To ta strona, która otrzymuje ochronę od ubezpieczyciela w razie wystąpienia określonego ryzyka.

4. Polisa: Polisa to oficjalny dokument ubezpieczeniowy, który określa warunki i zakres ochrony oferowanej przez ubezpieczyciela. To umowa między ubezpieczającym a ubezpieczycielem.

5. Składka: Składka to opłata, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi za utrzymanie polisy ubezpieczeniowej. Wysokość składki zależy od rodzaju ubezpieczenia i ryzyka. Składki mogą być płatne jednorazowo, ratalnie lub cyklicznie.

6. Okres ochrony: Okres ochrony to określony czas, w którym polisa ubezpieczeniowa jest aktywna i ubezpieczyciel zapewnia w tym czasie ochronę.

7. Franszyza integralna i franszyza redukcyjna: Franszyza to kwota, którą ubezpieczający musi pokryć samodzielnie przed rozpoczęciem wypłacania odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jest to tak zwany udział własny w szkodzie. Franszyza integralna to stała kwota, a franszyza redukcyjna jest opcjonalna (może być kwotowa, procentowa lub procentowo-kwotowa i może pomóc w obniżeniu składki ubezpieczeniowej.

8. Wyłączenia odpowiedzialności: Są to sytuacje lub ryzyka, które nie są objęte ochroną polisy ubezpieczeniowej. To ważne, aby dokładnie zrozumieć, czego polisa nie obejmuje.

9. Ryzyko ubezpieczeniowe: Ryzyko ubezpieczeniowe to potencjalne zagrożenie lub zdarzenie, które może spowodować straty lub szkody, a które może być objęte polisą ubezpieczeniową.

10. Zakres ochrony: Zakres ochrony to zestaw warunków i sytuacji, które są objęte ochroną polisy ubezpieczeniowej. Zakres ochrony określa, w jakich sytuacjach lub zdarzeniach ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

11. Broker ubezpieczeniowy: Broker ubezpieczeniowy to profesjonalista, który działa jako pośrednik między klientem a wszystkimi ubezpieczycielami, pomagając znaleźć najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Broker zawsze działa w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Jest zobowiązany do tego aby wykonując tzw. czynności brokerskie, czynił to ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych, jak najlepszych interesów Klienta. W ramach wykonywanych czynności brokerskich, Broker zajmuję się: a) zawieraniem lub doprowadzaniem do zawarcia umów ubezpieczenia, b) wykonywaniem czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia, c) uczestniczeniem w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w sprawach o odszkodowanie.

12. Agent ubezpieczeniowy (wyłączny): Agent ubezpieczeniowy to przedstawiciel ubezpieczyciela, który oferuje klientom ubezpieczenia oferowane przez swoją firmę. Agent nie zajmuje się doradztwem, może jedynie proponować polisy firmy w której jest zatrudniony lub z którą współpracuje. Zawsze działa w imieniu i na rzecz firmy ubezpieczeniowej.

13. Multiagencja: Multiagencja to firma lub agencja, która reprezentuje zazwyczaj kilku różnych ubezpieczycieli, co daje klientom dostęp do większej liczby ofert, niż w przypadku Agenta ubezpieczeniowego. Multiagencja zawsze działa w imieniu i na rzecz firm ubezpieczeniowych z którymi współpracuje. Nie zajmuje się doradztwem ubezpieczeniowym.

14. Roszczenie: Roszczenie to wniosek złożony przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w celu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody.

15. Szkoda osobowa i szkoda rzeczowa: Szkoda osobowa odnosi się do szkód wyrządzonych osobom, np. w wypadkach komunikacyjnych, podczas gdy szkoda rzeczowa dotyczy uszkodzenia mienia lub przedmiotów.

16. Prolongata: Prolongata to przedłużenie okresu ochrony polisy ubezpieczeniowej po jej wygaśnięciu.

17. All Risk: All Risk to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia szeroką ochronę, obejmującą niemal wszystkie ryzyka, chyba że są wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

18. Ryzyka nazwane: Ryzyka nazwane to konkretne zagrożenia lub sytuacje określone w polisie ubezpieczeniowej, które są objęte ochroną.

19. Karencja: Karencja to okres czasu po zawarciu polisy, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkodę. Jest to zabezpieczenie przed sytuacjami, w których klient kupuje polisę tylko wtedy, gdy już wystąpiła szkoda.

W zrozumienie tych podstawowych definicji i pojęć pomoże Ci lepiej zrozumieć świat ubezpieczeń i wybrać odpowiednią polisę dostosowaną do Twoich potrzeb. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszych wyjaśnień, skonsultuj się z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym, który chętnie udzieli Ci wsparcia i porady.

1 thought on “Podstawowe definicje: Kluczowe pojęcia w świecie ubezpieczeń.”

  1. Pingback: My Homepage

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top